Verkeersborden

Vlaamse (vaste en tijdelijke) verkeersborden type 250 zijn verkeerstekens die worden gebruikt in het Vlaams Gewest van België om weggebruikers te informeren, waarschuwen of regels op te leggen. Onze borden zijn ontworpen volgens de Belgische verkeerswetgeving en maken deel uit van een gestandaardiseerd systeem dat wordt gebruikt in heel België.

Het is belangrijk om de betekenis van deze verkeersborden te begrijpen en de instructies op te volgen. Ze dragen bij aan de verkeersveiligheid en de vlotte doorstroming van het verkeer. Het negeren van deze borden kan leiden tot boetes of zelfs gevaarlijke situaties op de weg.

Het is vermeldenswaard dat er naast de verkeersborden ook andere verkeerstekens worden gebruikt, zoals wegmarkeringen, verkeerslichten en verkeersdrempels, om het verkeer te regelen en weggebruikers te begeleiden.

Tijdelijke verkeersborden zijn verkeersborden die tijdelijk worden geplaatst op wegen en bouwplaatsen om weggebruikers te informeren over specifieke situaties, waarschuwingen of instructies te geven. Ze worden voornamelijk gebruikt tijdens wegwerkzaamheden, evenementen, ongevalsscènes of andere tijdelijke verkeerssituaties waar de normale verkeersborden niet voldoende zijn of waar aanvullende informatie nodig is.

De functie van tijdelijke verkeersborden is om de verkeersveiligheid te bevorderen door weggebruikers bewust te maken van veranderingen in de weg of speciale voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen. Ze kunnen verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de specifieke situatie en de boodschap die moet worden gecommuniceerd.

U zit met vragen

014 728 368

U zoekt een product

U bent reeds klant

Wachtwoord vergeten?

Betaling en transport

logo betaling