afbakeningsborden

Afbakeningsborden zijn verkeersborden die worden gebruikt om gebieden af te bakenen, te markeren of te waarschuwen voor specifieke situaties. Ze spelen een belangrijke rol bij het creëren van duidelijke grenzen en het informeren van weggebruikers over potentiële gevaren of beperkingen in bepaalde gebieden. Deze borden worden meestal geplaatst langs de randen van wegen, bouwplaatsen, werkzones of andere locaties waar tijdelijke of permanente afbakening nodig is.

De functie van afbakeningsborden is om weggebruikers te waarschuwen voor mogelijke gevaren of om hen bewust te maken van speciale regels of beperkingen in een bepaald gebied. Ze worden vaak gebruikt in combinatie met andere vormen van tijdelijke of permanente verkeersmaatregelen, zoals hekken, pilonnen of markeringen op de weg.

Afbakeningsborden zijn ontworpen om goed zichtbaar en herkenbaar te zijn voor weggebruikers. Ze hebben meestal felle kleuren, zoals rood en wit om de aandacht te trekken. Reflecterende materialen worden vaak gebruikt om de zichtbaarheid 's nachts te vergroten.

Het is belangrijk voor weggebruikers om aandacht te besteden aan afbakeningsborden en de instructies of waarschuwingen op te volgen. Het niet naleven van de aangegeven beperkingen of waarschuwingen kan leiden tot gevaarlijke situaties of overtredingen van de verkeersregels. Het respecteren van de afbakening draagt bij aan een veilige en geordende verkeersomgeving.

U zit met vragen

014 728 368

U zoekt een product

U bent reeds klant

Wachtwoord vergeten?

Betaling en transport

logo betaling